ประวัติศาสตร์ ป.5

ประวัติศาสตร์ ป.5

฿59
SKU : GH0511

Quantity

Email to friend

นำเสนอการสืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่น การตั้งคำถามทางประวัติสาสตร์และตัวอย่างข้อมูลจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ การเข้ามาของอิทธิพลอารยธรรมอินเดียและจีนในดินแดนไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พัฒนาการอาณาจักรอยุธยาและธนบุรี ปัจจัยที่ส่งเสริมความเจริญของอาณจักรอยุธยา และธนบุรีรวมถึงประวัติของบุคคลสำคัญและภูมิปัญญาไทยสมัยอยุธยาและธนบุรี

ผู้แต่งหนังสือ

อ.ลาวัณย์ วิทยาวุฑฒิกุล และคณะ

สำนักพิมพ์

บริษัท พัฒนาวิชาการ (2535) จำกัด

จำนวนหน้า

- หน้า

หน้าขนาดรูปเล่ม

170 x 220 x 15 มม.

น้ำหนัก

480 กรัม

เนื้อในพิมพ์

สีสีในเล่ม

ชนิดปก

ปกอ่อน

ชนิดกระดาษ

กระดาษปอนด์

หน่วย

เล่ม