875,877 ซ.อ่อนนุช 10 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม 10250
0-2311-0981-4
 0-2385-8119

aboutus

about

 

ประวัติความเป็นมาของ  บริษัท พัฒนาการวิชาการ (๒๕๓๕) จำกัด

       บริษัท พัฒนาวิชาการ (๒๕๓๕) จำกัด หรือ พวก. ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.๒๕๓๕ โดย นายวงศ์พันธ์ ณธันยพัต (ชื่อเดิมที่ใช่ก่อตั้งบริษัท คือ นายไพโรจน์ รุ่งภูวภัทร) โดยแรกเริ่ม พวก. เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจการจัดพิมพ์  และจัดจำกัดหน่ายหนังสือเรียนระดับอาชีวศึกษาเป็นหลัก

       ในช่วงปีแรก พวก. มีหนังสือคุณภาพจัดจำหน่ายเพียงไม่กี่วิชาต่อมากิจการมีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้น เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับความไว้ใจจากครูอาจารย์โรงเรียนอาชีวศึกษาทั่วประเทศ ทำให้มีหนังเรียนที่ผลิตออกจำหน่ายเพิ่มขึ้นปัจจุบัน พวก. มีหนังสือเรียนระดับอาชีวศึกษาที่ครอบครัวทุกสาขาวิชา เป็นทั้งสิ้นกว่า 400 รายการ

          นอกจาก พวก. จะเห็นความสำคัญของการศึกษาในระดับศึกษาแล้ว พวก. ยังตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาสายสามัญด้วย ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๔๘ พวก.ได้เล็งถึงโอกาสที่จะมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ผลงาน สำหรับเด็กปฐมวัย จึงได้เริ่มการผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือระดับชั้นอนุบาลที่มุ่งเน้นพัฒนาการสำหรับนักเรียนปฐมวัยขึ้น หลังจากที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี พวก.จึงได้ใช้โอกาสนี้ในการต่อยอดพัฒนาทรัพยากรเยาวชนของประเทศ โดยการเริ่มโครงการผลิตหนังสือเรียนระดับประถมศึกษาขึ้น โดยทยอยจัดพิมพ์และจัดจำหน่ายผลงานออกมาเรื่อย ๆ

        ตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทจนถึงปัจจุบัน พวก. ได้ยึดมั่นคำขวัญของบริษัทที่ว่า “ตำราดี มีคุณค่า พัฒนาไกล” พวก.ยังคงทุ่มเททรัพยากรเพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานที่มีคุณภาพเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างการศึกษาที่มั่นคงอันเป็นจัยสำคัญในการพัฒนาบุคลากรของประเทศชาติต่อไป

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

เกี่ยวกับสินค้าของ พวก.

                  ปัจจุบันสินค้าของ พวก. มีอยู่มากมายแบ่งออกเป็นหลากหลายระดับชั้น ตามความต้องการของระบบการศึกษาของไทย อันประกอบไปด้วย

หนังสือระดับปฐมวัย

 • อนุบาล ๑
 • อนุบาล ๒
 • อนุบาล ๓

หนังสือระดับประถมศึกษา

 • ประถมศึกษาปีที่ ๑
 • ประถมศึกษาปีที่ ๒
 • ประถมศึกษาปีที่ ๓
 • ประถมศึกษาปีที่ ๔
 • ประถมศึกษาปีที่ ๕
 • ประถมศึกษาปีที่ ๖

หนังสือระดับมัธยมศึกษา

 • (เร็ว ๆ นี้)

หนังสือระดับอาชีวศึกษา

 • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช)
 • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสูง (ปวส)

หนังสือเสริมอื่น ๆ

 • หนังสือเสริมอื่น ๆ

สื่อเพื่อการศึกษาอื่น ๆ

 • สื่อเพื่อการศึกษาอื่น ๆ (เครื่องขยายเสียงช่วยสอน, กลุ่มสร้างเสริมทักษะและเชาวปัญญา ฯลฯ)