875,877 ซ.อ่อนนุช 10 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม 10250
0-2311-0981-4
 0-2385-8119

ร่วมงานกับเรา

รับสมัคร นักเขียนประจำกองบรรณาธิการ, เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ

บริษัท พัฒนาวิชาการ(2535) จำกัด

ผลิตและจำหน่ายหนังสือเรียนระดับชั้นอนุบาลถึงปริญญาตรี รวมทั้งสื่อการเรียนการสอนอื่นๆ

รับสมัคร นักเขียนประจำกองบรรณาธิการ, เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ หลายอัตรา

รายละเอียดของงาน

- สร้างสรรค์งานทางด้านหนังสือ

- วิเคราะห์งานทางการศึกษา

- พิสูจน์อักษร

คุณสมบัติ

- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี

- การศึกษา: ระดับปริญญาตรีขึ้นไป คณะครุศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ คณะวารสารศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาประถมศึกษา,ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย, วิทยาศาสตร์ทั่วไป, คณิตศาสตร์, เทคโนโลยีการศึกษาหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

- มีใจรักการอ่าน และงานเขียน

- มีความคิดสร้างสรรค์ ขยัน อดทน

- มีความสามารถทางภาษา สามารถตรวจพิสูจน์อักษรได้

- มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft office programs

- มีใบขับขี่รถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์

- หากมีประสบการณ์ในการสอน หรือช่วยสอน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงาน พร้อมหลักฐานการศึกษาและรูปถ่ายมาที่บริษัทฯ

หรือ ติดต่อทางอีเมลล์ด้านล่างนี้

บริษัท พัฒนาวิชาการ (2535) จำกัด 875, 877 ซ.อ่อนนุช10 ถ.สุขุมวิทแขวงสวนหลวง

เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

โทรศัพท์ 0-2311-0981-4 โทรสาร 0-2311-5837

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

หรือติดต่อโดยตรงได้ที่ ฝ่ายบุคคลบริษัท พัฒนาวิชาการ (2535) จำกัด (ทุกวันจันทร์-เสาร์ 8.00-17.00น.)

รับสมัคร พนักงานบัญชี

บริษัท พัฒนาวิชาการ(2535) จำกัด

ผลิตและจำหน่ายหนังสือเรียนระดับชั้นอนุบาลถึงปริญญาตรี รวมทั้งสื่อการเรียนการสอนอื่นๆ

รับสมัคร พนักงานบัญชี หลายอัตรา

รายละเอียดของงาน

- สต๊อกสินค้า

- การลงบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้

คุณสมบัติ

- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี

- การศึกษา: ระดับปวช.ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา

- ความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Excel, Word ได้

- มีความคิดสร้างสรรค์ ขยัน อดทน

- หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงาน พร้อมหลักฐานการศึกษาและรูปถ่ายมาที่บริษัทฯ

หรือ ติดต่อทางอีเมลล์ด้านล่างนี้

บริษัท พัฒนาวิชาการ (2535) จำกัด 875, 877 ซ.อ่อนนุช10 ถ.สุขุมวิทแขวงสวนหลวง

เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

โทรศัพท์ 0-2311-0981-4 โทรสาร 0-2311-5837

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

หรือติดต่อโดยตรงได้ที่ ฝ่ายบุคคลบริษัท พัฒนาวิชาการ (2535) จำกัด (ทุกวันจันทร์-เสาร์ 8.00-17.00น.)

รับสมัคร เจ้าหน้าที่ฝ่ายตลาด

บริษัท พัฒนาวิชาการ(2535) จำกัด

ผลิตและจำหน่ายหนังสือเรียนระดับชั้นอนุบาลถึงปริญญาตรี รวมทั้งสื่อการเรียนการสอนอื่นๆ

รับสมัคร เจ้าหน้าที่ฝ่ายตลาด หลายอัตรา

รายละเอียดของงาน

- เปิดตลาด, วิเคราะห์ตลาดเพื่อขายสินค้าให้ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย

คุณสมบัติ

- การศึกษา: ระดับปวช.ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา

- มีใบขับขี่รถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์

- มีความคิดสร้างสรรค์ ขยัน อดทน

- มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้พอสมควร

- สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

- มีบุคคลรับรอง และค้ำประกันให้

- หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

- หากมีรถยนต์หรือจักรยานยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงาน พร้อมหลักฐานการศึกษาและรูปถ่ายมาที่บริษัทฯ

หรือ ติดต่อทางอีเมลล์ด้านล่างนี้

บริษัท พัฒนาวิชาการ (2535) จำกัด 875, 877 ซ.อ่อนนุช10 ถ.สุขุมวิทแขวงสวนหลวง

เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

โทรศัพท์ 0-2311-0981-4 โทรสาร 0-2311-5837

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

หรือติดต่อโดยตรงได้ที่ ฝ่ายบุคคลบริษัท พัฒนาวิชาการ (2535) จำกัด (ทุกวันจันทร์-เสาร์ 8.00-17.00น.)

รับสมัคร เจ้าหน้าที่ฝ่ายศิลป์

บริษัท พัฒนาวิชาการ(2535) จำกัด

ผลิตและจำหน่ายหนังสือเรียนระดับชั้นอนุบาลถึงปริญญาตรี รวมทั้งสื่อการเรียนการสอนอื่นๆ

รับสมัคร เจ้าหน้าที่ฝ่ายศิลป์ หลายอัตรา

รายละเอียดของงาน

- สร้างสรรค์งานทางด้านหนังสือ, วาง Layout จัดหน้า, ออกแบบปกและหน้าหนังสือ, ภาพประกอบ

คุณสมบัติ

- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี

- การศึกษา: ระดับปวช.ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา

- มีความคิดสร้างสรรค์ ขยัน อดทน

- มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์Macintosh ได้เป็นอย่างดี

- โปรแกรม Indesign, Pagemaker, Photoshop, Illustrator

- หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงาน พร้อมหลักฐานการศึกษาและรูปถ่ายมาที่บริษัทฯ

หรือ ติดต่อทางอีเมลล์ด้านล่างนี้

บริษัท พัฒนาวิชาการ (2535) จำกัด 875, 877 ซ.อ่อนนุช10 ถ.สุขุมวิทแขวงสวนหลวง

เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

โทรศัพท์ 0-2311-0981-4 โทรสาร 0-2311-5837

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

หรือติดต่อโดยตรงได้ที่ ฝ่ายบุคคลบริษัท พัฒนาวิชาการ (2535) จำกัด (ทุกวันจันทร์-เสาร์ 8.00-17.00น.)

รับสมัคร เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด

บริษัท พัฒนาวิชาการ(2535) จำกัด

ผลิตและจำหน่ายหนังสือเรียนระดับชั้นอนุบาลถึงปริญญาตรี รวมทั้งสื่อการเรียนการสอนอื่นๆ

รับสมัคร เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด หลายอัตรา

รายละเอียดของงาน

- พิมพ์เรียงตัวเพื่อสร้างสรรค์งานทางด้านหนังสือ, วาง Layout จัดหน้า

คุณสมบัติ

- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี

- การศึกษา: ระดับปวช.ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา

- พิมพ์ดีดได้ดีทั้งไทยและอังกฤษ

- มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ เช่น Microsoft Office, Word

สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงาน พร้อมหลักฐานการศึกษาและรูปถ่ายมาที่บริษัทฯ

หรือ ติดต่อทางอีเมลล์ด้านล่างนี้

บริษัท พัฒนาวิชาการ (2535) จำกัด 875, 877 ซ.อ่อนนุช10 ถ.สุขุมวิทแขวงสวนหลวง

เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

โทรศัพท์ 0-2311-0981-4 โทรสาร 0-2311-5837

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

หรือติดต่อโดยตรงได้ที่ ฝ่ายบุคคลบริษัท พัฒนาวิชาการ (2535) จำกัด (ทุกวันจันทร์-เสาร์ 8.00-17.00น.)