การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.5

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.5

฿98
SKU : GO0511

Quantity

Email to friend

นำเสนอขั้นตอนการทำงานตามลำดับที่วางไว้ เช่น การซ่อมแซม ซัก ตาก เก็บ รีด พับเสื้อผ้า การปลูกพืช และการทำบัญชีครัวเรือน เรียนรู้ความหมายของเทคโนโลยี วิวัฒนาการเทคโนโลยี การถ่ายทอดออกแบบภาพร่าง 3 มิติ การเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์เป็นพลังงานหมุนเวียนและการแปรรูปสิ่งของที่ใช้แล้วนำกลับมาใช้ใหม่ การดำเนินการเพื่อให้ได้ข้อมูลที่สนใจตามวัตถุประสงค์ การใช้คอมพิวเตอร์สร้างงานเอกสารง่าย ๆ และอาชีพต่าง ๆ ในชุมชน

ผู้แต่งหนังสือ

อ.วรรณกวินท์ อริยฤทธิ์วิกุล และคณะ

สำนักพิมพ์

บริษัท พัฒนาวิชาการ (2535) จำกัด

จำนวนหน้า

- หน้า

หน้าขนาดรูปเล่ม

170 x 220 x 15 มม.

น้ำหนัก

480 กรัม

เนื้อในพิมพ์

สีสีในเล่ม

ชนิดปก

ปกอ่อน

ชนิดกระดาษ

กระดาษปอนด์

หน่วย

เล่ม