การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.3

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.3

฿89
SKU : GO0311

Quantity

Email to friend

นำเสนอการสร้างของเล่นของใช้อย่างง่าย และเลือกใช้สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน วิธีการนำสิ่งที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ การค้นหาข้อมูลอย่างมีขั้นตอนเรียนรู้วิธีดูแลและรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยี มีกิจกรรมช่วยฝึกพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมประสบการณ์การปฏิบัติจริง และคำถามที่ช่วยกระตุ้นการเรียนรู้

ผู้แต่งหนังสือ

อ.วรรณกวินท์ อริยฤทธิ์วิกุล และคณะ

สำนักพิมพ์

บริษัท พัฒนาวิชาการ (2535) จำกัด

จำนวนหน้า

- หน้า

หน้าขนาดรูปเล่ม

170 x 220 x 15 มม.

น้ำหนัก

480 กรัม

เนื้อในพิมพ์

สีสีในเล่ม

ชนิดปก

ปกอ่อน

ชนิดกระดาษ

กระดาษปอนด์

หน่วย

เล่ม