875,877 ซ.อ่อนนุช 10 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม 10250
0-2311-0981-4
 0-2385-8119
ประวัติศาสตร์ ป.2

ประวัติศาสตร์ ป.2

฿69
SKU : GH0211

Quantity

Email to friend

นำเสนอการใช้คำระบุช่วงเวลาแสดงเหตุการณ์อดีต ปัจจุบันและอนาคตการสืบ ค้นเหตุการณ์ในอดีตที่เกิดกับตนเองและครอบครัว การสืบค้นการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตในชุมชนจากอดีตถึงปัจจุบันและผลกระทบที่เกิดขึ้นในในชุมชน บุคคลผู้ทำประโยชน์ในท้องถิ่น คุณค่าวัฒนธรรมประเพณีไทยภาคภูมิใจในภูมิปัญญาไทยในท้องถิ่น

ผู้แต่งหนังสือ

อ.ลาวัณย์ วิทยาวุฑฒิกุล และคณะ

สำนักพิมพ์

บริษัท พัฒนาวิชาการ (2535) จำกัด

จำนวนหน้า

- หน้า

หน้าขนาดรูปเล่ม

170 x 220 x 15 มม.

น้ำหนัก

480 กรัม

เนื้อในพิมพ์

สีสีในเล่ม

ชนิดปก

ปกอ่อน

ชนิดกระดาษ

กระดาษปอนด์

หน่วย

เล่ม