875,877 ซ.อ่อนนุช 10 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม 10250
0-2311-0981-4
 0-2385-8119

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.2

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.2

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.2

฿79
SKU : GO0211

Quantity

Email to friend

นำเสนอวิธีการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัวอย่างปลอดภัย การใช้วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือในการทำงานงานอย่างเหมาะสมและประหยัด ประโยชน์สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน ประโยชน์ของข้อมูลจากแหล่ง ข้อมูลต่าง ๆ เรียนรู้ชื่อและหน้าที่ของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ มีกิจกรรมช่วยฝึกพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมประสบการณ์การปฏิบัติจริง และคำคำถามที่ช่วยกระตุ้นการเรียนรู้

ผู้แต่งหนังสือ

อ.วรรณกวินท์ อริยฤทธิ์วิกุล และคณะ

สำนักพิมพ์

บริษัท พัฒนาวิชาการ (2535) จำกัด

จำนวนหน้า

- หน้า

หน้าขนาดรูปเล่ม

170 x 220 x 15 มม.

น้ำหนัก

480 กรัม

เนื้อในพิมพ์

สีสีในเล่ม

ชนิดปก

ปกอ่อน

ชนิดกระดาษ

กระดาษปอนด์

หน่วย

เล่ม