ทัศนศิลป์ ป.1

ทัศนศิลป์ ป.1

฿79
SKU : GA0111

Quantity

Email to friend

ทัศนศิลป์ ชั้น ป.1 เป็นหนังสือที่ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปร่างลักษณะและขนาดของสิ่งของสิ่งต่าง ๆ รอบตัวในธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นรู้จักวัสดุอุปกรณ์สร้างงานทัศนศิลป์การใช้สีน้ำ สีโปสเตอร์ สีเทียนและสีจากธรรมชาติวาดภาพและระบายสีตามความรู้สึกของตน รู้จักสร้างงานทัศนศิลป์และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้เช่น ของเล่น ของประดับ ของที่ระลึก

ผู้แต่งหนังสือ

อ.กมล เวียสุวรรณ และคณะ

สำนักพิมพ์

บริษัท พัฒนาวิชาการ (2535) จำกัด

จำนวนหน้า

- หน้า

หน้าขนาดรูปเล่ม

170 x 220 x 15 มม.

น้ำหนัก

480 กรัม

เนื้อในพิมพ์

สีสีในเล่ม

ชนิดปก

ปกอ่อน

ชนิดกระดาษ

กระดาษปอนด์

หน่วย

เล่ม