875,877 ซ.อ่อนนุช 10 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม 10250
0-2311-0981-4
 0-2385-8119

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.4

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.4

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.4

฿98
SKU : GO0411

Quantity

Email to friend

นำเสนอการทำงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างเป็นลำดับขั้นตอน เช่น การดูแลรักษาของใช้ส่วนตัว การจัดตู้เสื้อผ้า กระเป๋านักเรียน การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ การซ่อมแซมอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ การประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่งจากใบตองและกระดาษ การจัดเก็บเอกสารส่วนตัว บอกหลักการทำงานเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์ และเรียนรู้ความหมายความสำคัญของอาชีพ

ผู้แต่งหนังสือ

อ.วรรณกวินท์ อริยฤทธิ์วิกุล และคณะ

สำนักพิมพ์

บริษัท พัฒนาวิชาการ (2535) จำกัด

จำนวนหน้า

- หน้า

หน้าขนาดรูปเล่ม

170 x 220 x 15 มม.

น้ำหนัก

480 กรัม

เนื้อในพิมพ์

สีสีในเล่ม

ชนิดปก

ปกอ่อน

ชนิดกระดาษ

กระดาษปอนด์

หน่วย

เล่ม