20001-1001 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (4 สี)

20001-1001 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (4 สี)

฿106
SKU : 200011001444

Quantity

Email to friend

ผ่านการตรวจลำดับที่ : 739
วันที่ประกาศ : 15/04/63 รอบ 1/63

ผู้แต่งหนังสือ

สุกิจจา บานชื่น

สำนักพิมพ์

บริษัท พัฒนาวิชาการ (2535) จำกัด

จำนวนหน้า

- หน้า

หน้าขนาดรูปเล่ม

 -

น้ำหนัก

- กรัม

เนื้อในพิมพ์

4 สี

ชนิดปก

ปกอ่อน

ชนิดกระดาษ

กระดาษปอนด์

หน่วย

เล่ม