สุขศึกษาและพลศึกษา ป.6

สุขศึกษาและพลศึกษา ป.6

฿98
SKU : GP0611

Quantity

Email to friend

สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น ป.6 เป็นหนังสือที่ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบต่าง ๆ ของร่างกายที่มีความสำคัญและมีการทำทำงานสัมพันธ์กันทุกระบบ การรักษาสิ่งแวดล้อมมีสำนึกต่อส่วนรวมวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากโรคระบาดและเสนอแนวทางการป้องกัน เข้าใจการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติและหลีกเลี่ยงภัยร้ายตลอดจนศึกษาถึงการออกกำลังกายเพื่อกายแข็งแรง ในรูปแบบของกีฬา การเล่นเกมและกิจกรรมนันทนาการ

ผู้แต่งหนังสือ

อ.สุขพัชรา ซิ้ทเจริญ และคณะ

สำนักพิมพ์

บริษัท พัฒนาวิชาการ (2535) จำกัด

จำนวนหน้า

- หน้า

หน้าขนาดรูปเล่ม

170 x 220 x 15 มม.

น้ำหนัก

480 กรัม

เนื้อในพิมพ์

สีสีในเล่ม

ชนิดปก

ปกอ่อน

ชนิดกระดาษ

กระดาษปอนด์

หน่วย

เล่ม