วิทยาศาสตร์ ป.6

วิทยาศาสตร์ ป.6

฿98
SKU : GS0611

Quantity

Email to friend

นำเสนอการเจริญเติบโตของมนุษย์จากวัยแรกเกิดถึงวัยผู้ใหญ่ การสำรวจความสัมพันธ์ของกลุ่มสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่ต่าง ๆ ในรูปของห่วงโซ่อาหารทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นที่มีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต สมบัติของแข็งของเหลว แก๊ส สมบัติของสารและการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดสารใหม่ ที่ก่อให้เกิดผลต่อสิ่งมีชีวิต การต่อวงจรไฟฟ้า ตัวนำไฟฟ้าและฉนวนไฟฟ้า การจำแนกประเภทของหินธรณีพิบัติภัย ที่มีผลต่อมนุษย์และสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น การเกิดฤดูข้างขึ้น-ข้างแรม สุริยุปราคา จันทรุปราคา

ผู้แต่งหนังสือ

อ.วิจิตรา คำยัง และคณะ

สำนักพิมพ์

บริษัท พัฒนาวิชาการ (2535) จำกัด

จำนวนหน้า

- หน้า

หน้าขนาดรูปเล่ม

170 x 220 x 15 มม.

น้ำหนัก

480 กรัม

เนื้อในพิมพ์

สีสีในเล่ม

ชนิดปก

ปกอ่อน

ชนิดกระดาษ

กระดาษปอนด์

หน่วย

เล่ม