ประวัติศาสตร์ ป.6

ประวัติศาสตร์ ป.6

฿69
SKU : GH0611

Quantity

Email to friend

นำเสนอความสำคัญของวิธีการทางประวัติศาสตร์ นำเสนอข้อมูลที่หลากหลายเพื่อทำความเข้าใจอดีต เรียนรู็สภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมืองของประเทศเพื่อนบ้านและความสัมพันธ์ของประเทศของกลุ่มอาเซียน พัฒนนาการของประเศไทยสมัยรัตนโกสินทร์ ผลงานาสำคัญของบุคคลและภูมปัญญไทยที่น่าภาคภูมิใจสมัยรัตนโกสินทร์

ผู้แต่งหนังสือ

อ.ลาวัณย์ วิทยาวุฑฒิกุล และคณะ

สำนักพิมพ์

บริษัท พัฒนาวิชาการ (2535) จำกัด

จำนวนหน้า

- หน้า

หน้าขนาดรูปเล่ม

170 x 220 x 15 มม.

น้ำหนัก

480 กรัม

เนื้อในพิมพ์

สีสีในเล่ม

ชนิดปก

ปกอ่อน

ชนิดกระดาษ

กระดาษปอนด์

หน่วย

เล่ม