875,877 ซ.อ่อนนุช 10 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม 10250
0-2311-0981-4
 0-2385-8119

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.6

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.6

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.6

฿98
SKU : GO0611

Quantity

Email to friend

นำเสนอแนวทางการทำงาน เช่นการปรับปรุงขั้นตอนการทำงาน เช่น การดูแลรักษาสมบัติภายในบ้าน การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ การเลี้ยงปลาสวยงาม บันทึกรายรับ รายจ่าย การจัดเอกสารการเงิน การทำงานร่วมกันโดยมีมารยาทกับสมาชิกทุกคน การมีคุณธรรมในการทำงาน เรียนรู้ระบบเทคโนโลยี ภาพร่าง 3 มิติ แผนที่ความคิด ทักษะการสร้างชิ้นงานอื่น ๆ หลักการเบื้องต้นของการแก้ปัญหา การใช้งานคอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูล การสำรวจตนเองและการมีคุณธรรมในการประกอบอาชีพ

ผู้แต่งหนังสือ

อ.วรรณกวินท์ อริยฤทธิ์วิกุล และคณะ

สำนักพิมพ์

บริษัท พัฒนาวิชาการ (2535) จำกัด

จำนวนหน้า

- หน้า

หน้าขนาดรูปเล่ม

170 x 220 x 15 มม.

น้ำหนัก

480 กรัม

เนื้อในพิมพ์

สีสีในเล่ม

ชนิดปก

ปกอ่อน

ชนิดกระดาษ

กระดาษปอนด์

หน่วย

เล่ม