วิทยาศาสตร์ ป.5

วิทยาศาสตร์ ป.5

฿89
SKU : GS0511

Quantity

Email to friend

นำเสนอส่วนประกอบของดอกและโครงสร้างของพืชดอก การขยายพันธุ์ของพืชดอก วงจรชีวิตของเปรียบลักษณะของตนเองกับคนในครอบครัว ความยืดหยุ่น ความแข็ง ความเหนียว การนำความร้อน การนำไฟฟ้า และความหนาแน่นของวัสดุชนิดต่าง ๆ ความดันอากาศ ความดันของเหลว แรงต้านการเคลื่อนของวัตถุ การทดลองการเกิดเสียงและการเคลื่อนของเสียง การเกิดเมฆ หมอกน้ำค้าง ฝนและลูกเห็บ การเกิดทิศ การเกิดปรากฎการณ์การขึ้น-ตกดวงดาว

ผู้แต่งหนังสือ

อ.วิจิตรา คำยัง และคณะ

สำนักพิมพ์

บริษัท พัฒนาวิชาการ (2535) จำกัด

จำนวนหน้า

- หน้า

หน้าขนาดรูปเล่ม

170 x 220 x 15 มม.

น้ำหนัก

480 กรัม

เนื้อในพิมพ์

สีสีในเล่ม

ชนิดปก

ปกอ่อน

ชนิดกระดาษ

กระดาษปอนด์

หน่วย

เล่ม