ประวัติศาสตร์ ป.4

ประวัติศาสตร์ ป.4

฿49
SKU : GH0411

Quantity

Email to friend

นำเสนอการนับช่วงเวลาเป็นทศวรรษ ศตวรรษ และสหัสวรรษ เกณฑ์การแบ่งยุคสมัยในการศึกษาประวัติศาสตร์ประเภทหลักฐานทางประวัติศาสตร์ การตั้งหลักแหล่งของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ หลักฐานพัฒนาการมนุษยชาติในดินแดนไทย พั

ฒนาการอาณาจักรสุโขทัย บุคคลลำคัญและภูมิปัญญาไทยสมัยสุโขทัย

ผู้แต่งหนังสือ

อ.ลาวัณย์ วิทยาวุฑฒิกุล และคณะ

สำนักพิมพ์

บริษัท พัฒนาวิชาการ (2535) จำกัด

จำนวนหน้า

- หน้า

หน้าขนาดรูปเล่ม

170 x 220 x 15 มม.

น้ำหนัก

480 กรัม

เนื้อในพิมพ์

สีสีในเล่ม

ชนิดปก

ปกอ่อน

ชนิดกระดาษ

กระดาษปอนด์

หน่วย

เล่ม