วิทยาศาสตร์ ป.2

วิทยาศาสตร์ ป.2

฿79
SKU : GS0211

Quantity

Email to friend

นำเสนอการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์ปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของมนุษย์ ปนะโยชน์ของพืชและสัตว์ การเปรียบเทียบชนิดของวัสดุที่นำมาทำเป็นของเล่น การทดลองแรงแม่เหล็กแรงไฟฟ้าที่เกิดจากการถูกับวัตถุอื่น การทดลองพลังงานไฟฟ้า การสำรวจประเภทของดิน การสืบค้นความสำคัญของดวงอาทิตย์

ผู้แต่งหนังสือ

อ.วิจิตรา คำยัง และคณะ

สำนักพิมพ์

บริษัท พัฒนาวิชาการ (2535) จำกัด

จำนวนหน้า

- หน้า

หน้าขนาดรูปเล่ม

170 x 220 x 15 มม.

น้ำหนัก

480 กรัม

เนื้อในพิมพ์

สีสีในเล่ม

ชนิดปก

ปกอ่อน

ชนิดกระดาษ

กระดาษปอนด์

หน่วย

เล่ม