875,877 ซ.อ่อนนุช 10 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม 10250
0-2311-0981-4
 0-2385-8119

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.2

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.2

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.2

฿89
SKU : GC0211

Quantity

Email to friend

นำเสนอบทเรียนแบบบูรณาการใน 4 กลุ่มสาระ คือ สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคมสาระเศรษฐศาสตร์และสาระภูมิศาสตร์ โดยจัดเป็น 4 หน่วยการเรียนรู้ คือ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ตัวฉัน, หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ครอบครัวของฉัน, หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 โรงเรียนของฉัน, หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ชุมชนของฉัน ซึ่งเนื้อหาของแต่ละสาระได้เรียบเรียงให้สอดคล้องตามหน่วยการเรียนรู้

ผู้แต่งหนังสือ

อ.ลาวัณย์ วิทยาวุฑกุล และคณะ

สำนักพิมพ์

บริษัท พัฒนาวิชาการ (2535) จำกัด

จำนวนหน้า

- หน้า

หน้าขนาดรูปเล่ม

170 x 220 x 15 มม.

น้ำหนัก

480 กรัม

เนื้อในพิมพ์

สีสีในเล่ม

ชนิดปก

ปกอ่อน

ชนิดกระดาษ

กระดาษปอนด์

หน่วย

เล่ม