ประวัติศาสตร์ ป.1

ประวัติศาสตร์ ป.1

฿69
SKU : GH0111

Quantity

Email to friend

นำเสนอวัน เดือน ปี ตามปฏิทินแบบสุริยคติ และแบบจันทรคติ เรียงลำดับเหตุการ์ที่เกิดในชีวิตประจำวัน บอกประวัติของตนเองและครอบครัว เหตุการณ์สำคัญที่เกิดในครอบครัว ความเปลี่ยนแปลงที่อยู่ใกล้ตัวจากอดีตกับปัจจุบัน ลักษณ์ของชาติไทย แหล่งวัฒนธรรมในชุมชน มีความรักความภูมิใจในท้องถิ่น

ผู้แต่งหนังสือ

อ.ลาวัณย์ วิทยาวุฑฒิกุล และคณะ

สำนักพิมพ์

บริษัท พัฒนาวิชาการ (2535) จำกัด

จำนวนหน้า

- หน้า

หน้าขนาดรูปเล่ม

170 x 220 x 15 มม.

น้ำหนัก

480 กรัม

เนื้อในพิมพ์

สีสีในเล่ม

ชนิดปก

ปกอ่อน

ชนิดกระดาษ

กระดาษปอนด์

หน่วย

เล่ม