วิทยาศาสตร์ 1 (3000-1420)

วิทยาศาสตร์ 1 (3000-1420)

฿75
SKU : R4081

Quantity

Email to friend

ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
รายละเอียด
- วิชานี้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตทั้งปวงทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมรวมทั้งศึกษาสภาพแวดล้อมของสิ่งมีชีวิตนั้นๆและหลักการต่างๆสามารถนำเอาไปใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี

คู่มือ

มีแผนการสอน,เฉลย,แนวข้อสอบ,Powerpoint ช่วยสอน

ผู้แต่งหนังสือ

อ.วินัย เจริญสุข

สำนักพิมพ์

บริษัท พัฒนาวิชาการ (2535) จำกัด

จำนวนหน้า

- หน้า

หน้าขนาดรูปเล่ม

170 X 220 X 15 มม.

น้ำหนัก

- กรัม

เนื้อในพิมพ์

ขาวดำทั้งเล่ม

ชนิดปก

การ์ด 210 แกรม 4 สี

ชนิดกระดาษ

กระดาษปรู๊ฟ

หน่วย

เล่ม