กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพและบุคลิกภาพ (3000-1603)

กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพและบุคลิกภาพ (3000-1603)

฿65
SKU : RE4036/1

Quantity

Email to friend

ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
รายละเอียด
- ฉบับปรับปรุงครั้งที่1พ. ศ. 2554-ปรับการนำเสนอแบ่งหน่วยการเรียนรู้ใหม่เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนการสอน
- Update ข้อมูลให้ทันสมัย
- เพิ่มการอธิบายให้ปฏิบัติตามได้ง่าย
- เพิ่มชื่อภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้แบบเป็นสากล
- ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกฏกติกามารยาทรูปแบบและวิธีการจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ หลักและวิธีการเลือกกีฬาให้เหมาะสมกับศุกยภาพของแต่ละบุคคลข้อควรคำนึงถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการเล่นกีฬาแต่ละประเภทหลักปฏิบัติในการเล่นก็ฟ้าเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อร่างกายสังคมการน่าทักษะด้านกีฬามาพัฒนาบุคลิกภาพและเสริมสร้างภาวะการเป็นผู้นำ

คู่มือ

มีแผนการสอน, เฉลย

ผู้แต่งหนังสือ

อ.ทวีลาภ บริสุทธิ์ธรรม

สำนักพิมพ์

บริษัท พัฒนาวิชาการ (2535) จำกัด

จำนวนหน้า

- หน้า

หน้าขนาดรูปเล่ม

170 X 220 X 15 มม.

น้ำหนัก

- กรัม

เนื้อในพิมพ์

ขาวดำทั้งเล่ม

ชนิดปก

การ์ด 210 แกรม 4 สี

ชนิดกระดาษ

กระดาษปรู๊ฟ

หน่วย

เล่ม