875,877 ซ.อ่อนนุช 10 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม 10250
0-2311-0981-4
 0-2385-8119

นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (3000-1602)

 นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (3000-1602)

นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (3000-1602)

฿70
SKU : RE409610

Quantity

Email to friend

ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
รายละเอียด
-ในบล่าสุคฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1
-หนังสือเล่มนี้เป็นการศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายขอบขายความแคัญและประเภทของนันทนาการเกษณะและบทบาทของผู้น่าบันทนาการธรรมชาติและความต้องการทำนนันทนาการของมนุษยหลักการจัดกิจกรรมนันทนาการในรูปแบบสาง ๆ เพื่อสร้างเสริมสุขภาพและสมรรถภาพโดยคำนึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการ

คู่มือ

มีแผนการสอน,เฉลย

ผู้แต่งหนังสือ

อ.ปิ่นอนงค์ อินด๊ะ

สำนักพิมพ์

บริษัท พัฒนาวิชาการ (2535) จำกัด

จำนวนหน้า

- หน้า

หน้าขนาดรูปเล่ม

170 X 220 X 15 มม.

น้ำหนัก

- กรัม

เนื้อในพิมพ์

ขาวดำทั้งเล่ม

ชนิดปก

การ์ด 210 แกรม 4 สี

ชนิดกระดาษ

กระดาษปรู๊ฟ

หน่วย

เล่ม