การเมื่องการปกครองของไทย (3000-1505)

การเมื่องการปกครองของไทย (3000-1505)

฿75
SKU : 415002

Quantity

Email to friend

- ใหม่ล่าสุด หลักสูตร 57
- ครบถ้วน ถูกต้อง ตรงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
- เน้นเนื้อหาและแบบประเมินผลการเรียนรู้
- มีกิจกรรมการเรียนรู้ให้ปฏิบัติ
- มีสรุปสาระการเรียนรู้ประจำหน่วย
- พร้อมตารางวิเคราะห์หลักสูตร

ผู้แต่งหนังสือ

อ.ยิ่งเยาวลักษณ์ กะรัสนันทน์

สำนักพิมพ์

บริษัท พัฒนาวิชาการ (2535) จำกัด

จำนวนหน้า

- หน้า

หน้าขนาดรูปเล่ม

18.5 X 26 ซม.

น้ำหนัก

- กรัม

เนื้อในพิมพ์

ขาวดำ

ชนิดปก

อาร์ตการ์ด

ชนิดกระดาษ

กระดาษปรู๊ฟ

หน่วย

เล่ม