การประยุกต์โปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี (2201-2103) หลักสูตร 56

การประยุกต์โปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี (2201-2103) หลักสูตร 56

฿155
SKU : 2201210300

Quantity

Email to friend

- ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพ ลำดับที่ 21 (21/1/59)

- ใหม่ล่าสุด หลักสูตร 56

- ครบถ้วน ถูกต้อง ตรงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

- เน้นเนื้อหาและแบบประเมินผลการเรียนรู้

- มีกิจกรรมการเรียนรู้ให้ปฏิบัติ

- มีสรุปสาระการเรียนรู้ประจำหน่วย

- มีใบงานให้ฝึกปฏิบัติตามเพื่อการเรียนรู้

- พร้อมตารางวิเคราะห์หลักสูตร

ผู้แต่งหนังสือ

อ.จิราภร  อเนกศุภพล 

สำนักพิมพ์

บริษัท พัฒนาวิชาการ (2535) จำกัด

จำนวนหน้า

336 หน้า

หน้าขนาดรูปเล่ม

18.5 x 26 ซม.

น้ำหนัก

- กรัม

เนื้อในพิมพ์

2 สีทั้งเล่ม

ชนิดปก

การ์ด 210 แกรม 4 สี

ชนิดกระดาษ

กระดาษปอนด์

หน่วย

เล่ม