875,877 ซ.อ่อนนุช 10 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม 10250
0-2311-0981-4
 0-2385-8119

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับการบัญชี (2201-2005) หลักสูตร 56

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับการบัญชี (2201-2005) หลักสูตร 56

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับการบัญชี (2201-2005) หลักสูตร 56

฿80
SKU : 2201200500

Quantity

Email to friend

- ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพ ลำดับที่ 8 (2/4/57)

- ใหม่ล่าสุด หลักสูตร 56

- ครบถ้วน ถูกต้อง ตรงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

- เน้นเนื้อหาและแบบประเมินผลการเรียนรู้

- ปรับปรุงใหม่ล่าสุด ตามมาตรฐานและประกาศล่าสุด

- พร้อมตารางวิเคราะห์หลักสูตร

ผู้แต่งหนังสือ

อ.เกษม  มโลสันติ์

อ.เกล็ดนที  มโนสันติ์

สำนักพิมพ์

บริษัท พัฒนาวิชาการ (2535) จำกัด

จำนวนหน้า

- หน้า

หน้าขนาดรูปเล่ม

18.5 x 26 ซม.

น้ำหนัก

- กรัม

เนื้อในพิมพ์

ขาวดำ

ชนิดปก

อาร์ตการ์ด

ชนิดกระดาษ

กระดาษปรู๊ฟ

หน่วย

เล่ม